ביטוי אישי

צילום ביטוי אישי הוא אפשרות.

אפשרות לתת לעצמך מקום וקול.

זה מקום בטוח לחיפוש, לבירור, להתחבטות, לתהליך ולתיקון. 

זה מקום לצחוק, לבכי ולגעגוע.

בעיקר, זה מקום למצוא את עצמך. שוב.