top of page

טבע

צילום טבע זה קצת כמו מכונת זמן משלך.

הצילום מחזיר אותך לתקופת הילדות.

כשהיינו ילדים, הסתכלנו על העולם במבט שונה. מתוך פליאה וסקרנות. 

כל דבר היה חדש ומרגש. כשמצלמים טבע, נקודת המבט הזו חוזרת. 

עלה הוא לא רק עלה. הוא צבע וטקסטורה, הוא קווים וגבולות. 

האדמה היא לא רק אדמה. היא שבילים ומרקם, היא בית ומפלט.

והיופי, הוא מתגלה בדברים הקטנים.

bottom of page